Cjenik

ZA UČENIKE , STUDENTE I UMIROVLJENIKE

1. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A4 OBOSTRANO 0,20kn 0,03EUR
2. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A4 JEDNOSTRANO 0,22kn 0,03EUR
3. FOTOKOPIRANJE A4 OBSTRANO, DOGOVORNA CIJENA 0,18kn 0,16EUR
4. FOTOKOP. I PRINTANJE U BOJI A4 2,00kn 0,27EUR
5. FOTOKOP. I PRINTANJE U BOJI A4, DOGOVORNA CIJENA 1,50kn -10,00%
6. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3 4,00kn 0,53EUR
7. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3, DOGOVORNA CIJENA 3,00kn 0,40EUR
8. UVEĆANJE/UMANJENJE A4 OBOSTRANO/JEDNOSTRANO 0,25kn 0,03EUR
9. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A3 OBOSTRANO 0,50kn 0,07EUR
10. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE A3 JEDNOSTRANO 0,50kn 0,07EUR

ZA GRAĐANSTVO I PRAVNE OSOBE

11. FOTOKOPIRANJE A4 OBOSTRANO/JEDNOSTRANO 0,30kn 0,04EUR
12. FOTOKOPIRANJE A3 OBOSTRANO/JEDNOSTRANO 0,60kn 0,08EUR
13. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A4 2,00kn 0,27EUR
14. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A4, DOGOVORNA CIJENA 1,50kn 0,20EUR
15. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3 4,00kn 0,53EUR
16. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3, DOGOVORNA CIJENA 3,00kn 0,40EUR
17. FOTOKOPIRANJE I PRINATANJE C/B A4 NA PAPIRU U BOJI 0,50kn 0,07EUR
18. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A3 NA PAPIRU U BOJI 1,00kn 0,13EUR
19. FOTOKOPIRANJE A4 NA PAUS 2,00kn 0,27EUR
20. FOTOKOPIRANJE A3 NA PAUS 4,00kn 0,53EUR
21. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A4 TERMO FOLIJA 3,50kn 0,46EUR
22. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A4 TVRDI PAPIR 1,00kn 0,13EUR
23. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE C/B A3 TVRDI PAPIR 2,00kn 0,27EUR
24. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A4 TVRDI PAPIR 2,50kn 0,33EUR
25. FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE U BOJI A3 TVRDI PAPIR 5,00kn 0,66EUR
Probne kopije naplaćuju se po cjeniku.
Fotokopiranje masnijeg teksta i slika na crno-bijelom stroju naplaćuje se dvostruko.

SPIRALNO UVEZIVANJE

26. SPIRALNI UVEZ DO 6 mm 8,00kn 1,06EUR
27. SPIRALNI UVEZ DO 8 mm 9,00kn 1,19EUR
28. SPIRALNI UVEZ DO 10 mm 10,00kn 1,33EUR
29. SPIRALNI UVEZ DO 12 mm 11,00kn 1,46EUR
30. SPIRALNI UVEZ DO 15 mm 12,00kn 1,59EUR
31. SPIRALNI UVEZ DO 18 mm 13,00kn 1,73EUR
32. SPIRALNI UVEZ DO 22 mm 14,00kn 1,86EUR
33. SPIRALNI UVEZ DO 25 mm 15,00kn 1,99EUR
34. SPIRALNI UVEZ DO 28 mm 16,00kn 2,12EUR
35. SPIRALNI UVEZ DO 32 mm 17,00kn 2,26EUR
36. SPIRALNI UVEZ DO 38 mm 18,00kn 2,39EUR
37. SPIRALNI UVEZ DO 45 mm 19,00kn 2,52EUR
38. SPIRALNI UVEZ DO 51 mm 20,00kn 2,65EUR
Spiralni uvez a3 formata naplaćuje se 50% više od cijene a4 formata.

PLASTIFICIRANJE

39. PLASTIFICIRANJE A6 4,00kn 0,53EUR
40. PLASTIFICIRANJE A5 5,00kn 0,66EUR
41. PLASTIFICIRANJE A4 6,00kn 0,80EUR
42. PLASTIFICIRANJE A3 12,00kn 1,59EUR

SKENIRANJE

43. STROJNO SKENIRANJE 0,20kn 0,03EUR
44. RUČNO SKENIRANJE 0,25kn 0,03EUR

TVRDI UVEZI DIPLOMSKIH RADOVA

45. TVRDI UVEZ DIPLOMSKOG RADA, 1 KOM 80,00kn 10,62EUR
46. TVRDI UVEZ DIPLOMSKOG RADA, 2 KOM (CIJENA PO KOMADU) 75,00kn 9,95EUR
47. TVRDI UVEZ DIPLOMSKOG RADA, 3 KOM (CIJENA PO KOMADU) 70,00kn 9,29EUR
48. TVRDI UVEZ MAGISTARSKOG ILI DOKTORSKOG RADA, 1 KOM 90,00kn 11,95EUR
49. TVRDI UVEZ MAGISTARSKOG ILI DOKTORSKOG RADA, 2 KOM (CIJENA PO KOMADU) 80,00kn 10,62EUR
50. TVRDI UVEZ MAGISTARSKOG II DOKTORSKOG RADA, 3 KOM (CIJENA PO KOMADU) 70,00kn 9,29EUR
51. HITNI TVRDI UVEZ (U ROKU 2 SATA) 1 PRIMJERAK 150,00kn 19,91EUR
52. HITNI TVRDI UVEZ (U ROKU 2 SATA) 2 PRIMJERKA, (CIJENA PO KOMADU) 100,00kn 13,27EUR
53. ISPIS NA HRBAT 15,00kn 1,99EUR
54. DŽEP ZA CD 5,00kn 0,66EUR

CIJENE PLOTANJA

55. PLOTANJE TEHNIČKIH NACRTA C/B I U BOJI, 80 g PAPIR 30,00kn 3,98EUR
56. PLOTANJE U BOJI, POKRIVENOST DO 50%, 80 g PAPIR 60,00kn 7,96EUR
57. PLOTANJE U BOJI, POKRIVENOST PREKO 50%, 80 g PAPIR 80,00kn 10,62EUR
58. PLOTANJE U BOJI, POKRIV. DO 50%, 140 g MAT PAPIR 80,00kn 10,62EUR
59. PLOTANJE U BOJI, POKRIV. PREKO 50%, 140 g MAT PAPIR 100,00kn 13,27EUR
60. PLOTANJE U BOJI, 300 g VISOKOSJAJNI PAPIR 150,00kn 19,91EUR
61. OBREZIVANJE NACRTA 4,00kn 0,53EUR
62. FORMATIRANJE NA A4 FORMAT 4,00kn 0,53EUR

OSTALE USLUGE

63. RAD NA RAČUNALU - DORADA MATERIJALA 1,50kn/MIN 0,20EUR
64. SPREMANJE PODATAKA NA CD/DVD UKLJUČUJUŠI I MEDIJ 10,00kn 1,33EUR
65. SPREMANJE PODATAKA NA USB/SLANJE PODATAKA E-MAILOM 5,00kn 0,66EUR
66. POPRAVAK SPIRALNOG UVEZA I UMETANJE STRANICA 5,00kn 0,66EUR
67. UVEZIVANJE U PVC FASCIKL S DVIJE RUPICE 3,00kn 0,40EUR
68. UVEZIVANJE U PVC PROZIRNI FASCIKL 1,00kn 0,13EUR
69. UTROŠENO RADNO VRIJEME DJELATNIKA (SLAGANJE MATERIJALA, BUŠENJE RUPICA I SL) 90,00kn/SAT 11,95EUR
ZA VEĆE KOLIČINE I POSEBNE USLUGE CIJENA SE FORMIRA PREMA DOGOVORU.
U NAVEDENE CIJENE URAČUNAT JE PDV 25%.